Dettte er eit godt døme på kreativitet: Når stormen ular ute og snøen kjem inn over Hafstadparken på tvers, så legg damelaget treninga like godt til den nye Kletten-tunellen.

Etter min månad med gode treningstilhøve og godt oppmøte, kan hovudtrenar for Førde il Fotball sit damelag, Johan Pettersen, fastslå at det var litt utfordringar torsdag kveld.

Intervallar

-Ja, i dag hadde vi førebudd oss på å spele treningskamp mot gutelaget i Hafstadparken. Men vi forstod raskt at det var bortkasta energi. Så i staden vart det intervallar og teknisk løpstrening i Kletten-tunellen i staden. Ikkje vanskeleg så lenge både spelarane og trenarane i laget var positive til initiativet, fortel Pettersen etter økta i den nye tunellen.

Han konkluderer også med at det er både kjekt og motiverande å involvere seg i klubbens nye motto: Ein del av nok større.

Kamp til helga

No skal J19-laget spele vinterseriekamp i Skei storhall førstkomande søndag. Motstandar då er Stryn. Og det er planlagt ny treningskamp mot gutelaget i Hafstadparken neste torsdag.

-Vi tek dei utfordringane som kjem, og med all den positiviteten som er i gruppa så er dette berre ein fryd, seier hovudtrenaren.

Tekst: Stig Roger Eide