Kampinfo

Kampprogram Førde – Elverum

Førdepatrioten

Førdepatrioten skal vere eit levende nettmagasin, som gjennom året blir fylt med spennande, lærerike og nyttige historier om å bu, jobbe, leve og drive næringsaktivitet i Førde-regionen. Eit viktig mål for Førdepatrioten er å bidra til å auke patriotismen til Førde som stad: Eit magasin, som bidreg til å bygge positivitet rundt Førde, og alt det spennande som skjer her. Her kan du lese om nyhende i Førde IL Fotball, sjå kampprogram og kampannonser direkte mens kampen pågår og lese oppsummering etter kampen.

Vi ønskjer å vere ein bidragsytar som bygger opp under alle positive aktivitetar i området vårt, og slik er med på å skape bulyst, glede og gjer byen vår og regionen vår meir kjent. Når du blir ein Førdepatriot, legg til vi rette for å bygge di merkevare gjennom våre kanalar. Vi brukar dei største digitale verktøya i verda til å spreie bodskapen, sentrert rundt nettsida Førdepatrioten, til dei relevante målgruppene.

Oppdraget er klart: Vi har lyst å vere med på å løfte fram Førde. Det trur vi du også har lyst til.


Bli med på laget – saman bygger vi merkevara Førde sterkare.

Følg oss