Nyhende & kampinfo

Førdepatrioten

Førdepatrioten

Det er i Førde det skjer!

Velkommen til Førdepatrioten.

Førdepatrioten skal vere eit levende nettmagasin, som gjennom året blir fylt med spennande, lærerike og nyttige historier om å bu, jobbe, leve og drive næringsaktivitet i Førde-regionen.

Eit viktig mål for Førdepatrioten er å bidra til å auke patriotismen til Førde som stad: Eit magasin, som bidreg til å bygge positivitet rundt Førde, og alt det spennande som skjer her. Vi ønskjer å vere ein bidragsytar som bygger opp under alle positive aktivitetar i området vårt, og slik er med på å skape bulyst, glede og gjer byen vår og regionen vår meir kjent.

Oppdraget er klart: Vi har lyst å vere med på å løfte fram Førde. Det trur vi du også har lyst til.

Vi sjåast på Førdepatrioten!

 

-

noke anna

Førdepatrioten

Finn din arena

Idretts- og sportsarenaer i Førde

Background
01
Background

Canoeing Section

02
Background

Tree top challenge

03
Background

Zip line

04
Background

Tree climbing

05
Background

Canoeing

06
Background

Leaders go Free

Førdepatriotar

Patriotane som bygger Førde IL Fotball

Våre støttespelarar

Bli Førdepatriot