Bli ein Førdepatriot du også

Førdepatrioten er resultatet av eit samarbeid mellom Førde Fotball IL og kommunikasjonshuset VOOKAL. Nettstaden Førdepatrioten skal bygge merkevara Førde sterkare.

Førdepatrioten skal bygge opp under den ibuande patriotismen til byen vår og omlandet vårt, samt løfte fram det spennande nærings- kultur- og idrettslivet vårt. 

Når du blir ein Førdepatriot, legg til vi rette for å bygge di merkevare gjennom våre kanalar. Vi brukar dei største digitale verktøya i verda til å spreie bodskapen, sentrert rundt nettsida Førdepatrioten, til dei relevante målgruppene.

Bli med på laget – saman bygger vi merkevara Førde sterkare.

Patriotfordelar

Synlegheit for di merkevare

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Merksemd for dine produkt og tenester

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Samfunnsengasjement

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

VIP-tilgang

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Vil du vite meir?

    Bli Førdepatriot du og