Velkommen til

Førdepatrioten

Velkommen til Førdepatrioten.

Førdepatrioten skal vere eit levende nettmagasin, som gjennom året blir fylt med spennande, lærerike og nyttige historier om å bu, jobbe, leve og drive næringsaktivitet i Førde-regionen.
Eit viktig mål for Førdepatrioten er å bidra til å auke patriotismen til Førde som stad: Eit magasin, som bidreg til å bygge positivitet rundt Førde, og alt det spennande som skjer her. Vi ønskjer å vere ein bidragsytar som bygger opp under alle positive aktivitetar i området vårt, og slik er med på å skape bulyst, glede og gjer byen vår og regionen vår meir kjent.
Oppdraget er klart: Vi har lyst å vere med på å løfte fram Førde. Det trur vi du også har lyst til.
Vi sjåast på Førdepatrioten!