Opus sponsor Førde fortball IL

35 års jubilanten: Odd Arild og resten av gjengen på Opus har fått ein knallstart på jubileumsåret. Dei er no 18 tilsette, men som vanleg i større bedrifter er det ikkje så lett å samle alle

Opus fyller 35 år

 

Opus AS i Førde fyller i år 35 år: Og her snakkar vi ein livskraftig, sjølvstendig «ungdom», som framleis står støtt på eigne bein, med lokalt eigarskap. 

Innhaldssak for Opus AS

Om du vaks opp på 70- og 80-talet nikkar du nok anerkjennande til legendariske Opel-modellar som Corsa, Kadett, Ascona, Manta, Omega og Senator. Desse var det du kunne kjøpe sommaren 1987, når Opus AS opna i Førde. «Vaksne» ville ha Omega og Senator, medan ungdom sikla etter Corsa, Kadett, Ascona og Manta. Sidan den gang har Opus AS leverer ut 1000-vis av bilar til nøgde kundar, i og utanfor Sogn og Fjordane. I dag heiter bilane Insignia, Mokka, Grandland, Crossland, Astra og Corsa, og Opel har fått selskap av Suzuki, Isuzu og Benimar bubilar.

 

Milepålar langs vegen 
I starten låg Opus ved flyplassen på Øyrane. I 1995 flytta dei over elva til Holvik-bygget, og i 2017 flytta dei inn i dagens moderne, godt tilpassa bygg. I 1999 var dei med på å starte skade/lakkverkstaden Bilskadesenteret AS. Heile vegen har dei utvida tilbodet sitt.
– Vi fikk inn Suzuki i 2003 og Isuzu i 2007. Det styrka oss, sidan dei ulike merka utfylte kvarandre godt. I 2015 vart vi med i Bobilenes Servicekjede, og vart eit av deira punkt. I 2017 byrja vi også å selje bubilar. Vi byrja med Tourne Mobil, men i 2020 gikk vi over til Benimar.  
– Kva er høgdepunktet til no?
– Det har vore mykje kjekt, men så langt er 35 års jubileet det kjekkaste, seier han med glimt i auget. Ein god seljar ser nemleg alltid framover. 
Og apropos framover: Det er ikkje berre framtida som er elektrisk, det er notida også.  
– I eit normalt år sel vi rundt 130 nye bilar. 85-90% av dei er elektriske, og resten er i stor grad hybrid, seier Odd Arild, og fortel at Opel hadde eit langt forhold til Førde, før Opus.
– Den første som selde Opel i Førde var Knut Berge i 1954. Omlag på same tid som bror hans, Erling Berge, stifta Berge & Co og byrja selje Volkswagen. Knut var agent for Jæger i Bergen, som då hadde agenturet på Opel. Så Opel har lange aner her i byen, smiler han.  

 

Vaks opp – og vart brått ungdommeleg att
I 1987 hadde Opel godt grep om ungdommen. No sel dei bilar i alle segment, og dei får stadig fleire unge kundar.
– Det byrja i fjor, og har forsterka seg i år: Vi sel bil til kjøparar i 20- og 30-åra, i mykje større grad enn før. Opel har fått eit designløft, til dømes med Mokka, inspirert av 70-talet og Manta, som appellerer til yngre kjøpargrupper. Det har gitt oss den beste starten på eit år vi har hatt på, saman med breidda i utvalet vårt: Til dømes Zafira, ein kjempeflott familiebil til gunstig pris. Vi sel mykje Corsa og varebilen Vivaro. Snart kjem ein ny elektrisk Astra, som eg trur blir ein storseljar, seier Odd Arild.

 

Her kan du sjekke ut Mokka-E – som har fenga ungdommen
https://opusas.opelforhandler.com/personbiler/mokka-e-my20/index/

 

Vaks opp i Opel! 
At Odd Arild vart dagleg leiar i Opus  i 2010, hadde to grunnar:
– Eg er ei enkel sjel, som vart headhunta. Kva kan ein gjere då, ler han. – Forholdet mitt til Opel har også alltid vore godt: Far min hadde fleire, både Rekord og Kaptein. Den gang køyrte «alle» fedra Opel. Tidleg på 90-talet hadde Opel rundt 12 % marknadsdel. Ei av dei første annonsane eg laga her spelte på dette: «du vaks opp i ein Opel, la dine barn prøve det same», smiler han. – I fjor låg vi på 4-5 % marknadsdel lokalt, godt over landssnittet, og i år ligg vi ann til enno betre. Vi sel over det dobbelte av det importøren vår venta, så vi får mykje skryt.  


Opus sponsor for FØrde protball Det er ikkje berre Opus AS som jubilerer: På intervjudagen hadde Odd Arild Dale vore i Opus i 12 år.
 

12 gode år
Det er ikkje berre Opus som fortener kake på jubileumsdagen. 
– Eg har 12 år i Opus i dag, smiler han og fortel om ei flott reise.  – Vi har hatt ei fin utvikling. Då eg tok over omsette vi for 38 mil. kr, og i fjor bikka vi 100 mill. kr, seier han.
– Kva er hovudårsak til det?
– Kundane våre ser at dei kan handle med oss, og føler seg trygge. Er det eit problem, så hjelp vi kunden og tek det på oss. Det er filosofien vår. Vi ser alltid etter korleis vi kan bli betre. Vi vart miljøfyrtårn-bedrift i fjor haust. Det var viktig. Som resultat av dette, og lang og god dialog, vart vi bil-leverandør til fleire kommunar. No i mai har vi levert nye bilar til fire ulike kommunar. Posten er også ein kunde der miljøaspektet var viktig, seier han. 

 

Oppteken av å vere ein god samarbeidspart med idretten
Opus er ein sjølvstendig, lokalt eigd forhandlar. Det ser Odd Arild som ein styrke.
– Vi styrer oss sjølv, og treng ikkje til Oslo eller Bergen for å ta avgjersle. Vi kan hive oss raskt rundt når det trengst, seier han og gir eit døme. – Per Øyvind Storevik kontakta meg i 2020, og ønska Opus som hovudsamarbeidspartner på bil. Vi har sponsa Førde Fotball lenge, og har hatt god dialog, men dette var eit steg opp.Styret møttes same kveld, og vart samde. Dette ønska vi å vere med på, seier han.
Dermed vart Opus ny hovudsamarbeidspart på bil med Førde IL Fotball, i det koronaen kom.
– Vi har ikkje angra på det valet. Det kosta, men det sette oss på kartet. Vi fekk laga ny logo, hos Rein Design, no heiter Vookal. Kombinasjonen gjorde oss meir synleg. Samarbeidet med FIL gjorde oss meir synlege, både i Førde og Florø, sidan trenar Terje Rognsø og spelar Stefan Aase bur i Florø. Og etter to koronaår gler vi oss veldig, for i år blir det Opus-Cup, seier han og deler deira sponsorfilosofi.
– Vi er oppteken av å syne att lokalt, som ein god bidragsytar til kultur- og idrett. Vi var med på å dra i gang tennisbana i Hafstadparken og har sponsa utøvarar tilbake til Stian Grimseth. Blant anna Håvard Hallerud, Gjøran Tefre og Marius Vedvik. Vi sponsar også idrettslag i Askvoll, Sogndal og Florø. Og arrangement som Rett Vest, som einaste bilforhandlar som ikkje held til i Florø. Vi er oppteken av å vere synlege og markere oss i vår region, smiler han.

 

Løyndommen? Nøgde kundar 
Verda endrar seg raskt. Snittlevetida for bedrifter er 15 år, så Opus er godt «vaksen».  
– «Løyndommen» er nøgde kundar. Vi ligg topp tre i Norge på kundetilfredsleik på vårt felt. Det er ikkje kunstig eller tilgjort: Det ligg i sjela vår å ta vare på kundane. Dei skal ha det bra, sjølv om vi får svi i blant. Når noko skjer hjelp vi kunden, og går vidare. Vi har stødige folk i kundemottak, delelager og seljarar, og dyktige mekanikarar med lang erfaring. Vi har også ein særs moderne verkstad, der vi kan handtere bilar opp til 7,5 tonn. Det betyr at vi kan ta inn både dei lengste, tyngste og breiaste bubilane i marknaden, avsluttar han. 

 

Sjekk ut bilane til OPUS AS her:  https://opusas.no