No nærmar det seg fort oppstart for 2017 kullet. Klubben har sendt ut informasjon til barnehagane i Førde, og vi startar med å ta påmeldingar. Det blir også rekrutteringsdag laurdag 15 april i Hafstadparken. Håpar å sjå mange av Dykk i 2023. Det er satt ein påmeldingsfrist 20 mars, men det er fullt mogleg å bli med seinare. Då tar dåke kontakt via e-post barnefotball@forde-fotball.no. Vi kjem tilbake med nøyaktig tid denne dagen når det nærmar seg. Påmeldingslink ligger her:

https://docs.google.com/document/d/1Y-8UirCqHrpfO1ZNGtTdgVeUIDeKRgSc/edit?usp=sharing&ouid=116495783179709986556&rtpof=true&sd=true

-Frivillege

Vi treng foresatte som ynskje å bidra som trenare, så når de melder på bornet håpar vi fleire av Dykk også set eit kryss for kan bidra som trenar. Klubben sørger for nødvendig kursing for å kunne gjennomføre rolla som trenar i barnefotballen.

-Trening og Cup

I tillegg til trening 1 gang pr veke blir det tilbod om delta på cup. Det vil være fire kongleriketurneringar + vår eigen OPUS Cup som blir holdt 23 april. Opus Cup blir den første turneringa for årskull 2017, så her får ein tidleg oppleve gleda over å delta på cup.