-DET SOM ER BRA FOR FØRDE, ER BRA FOR OSS OGSÅ

Publisert 11.10.2022 av Stig Roger Eide

Del via

-Som ein viktig lokal aktør, er det viktig for oss å støtte Førde il Fotball! Orda kjem frå dagleg leiar Finn Ove Øen i Åsen & Øvrelid, ein trufast samarbeidspartner i mange år. Entreprenørselskapet Åsen & Øvrelid har i mange år vore ein viktig sponsor for Førde-fotballen, og Finn Ove Øen legg ikkje skjul på…

Foto:

-Som ein viktig lokal aktør, er det viktig for oss å støtte Førde il Fotball! Orda kjem frå dagleg leiar Finn Ove Øen i Åsen & Øvrelid, ein trufast samarbeidspartner i mange år.

Entreprenørselskapet Åsen & Øvrelid har i mange år vore ein viktig sponsor for Førde-fotballen, og Finn Ove Øen legg ikkje skjul på at bedrifta alltid har hatt fokus på å bidra overfor idrett, lag og frivillige organisasjonar i lokalsamfunnet.

-Åsen & Øvrelid er ein viktig lokal aktør på entreprenørfronten, og vi er glade for alle som heiar på oss. Noko vi opplever er tilfelle veldig ofte. Vi brukar å seie at det som er bra for Førde, er bra for oss i Åsen & Øvrelid også, smiler Øen som sjølv er engasjert i Førde-fotballen.

Viktig samfunnsaktør

-Ja, no er eg faktisk direkte engasjert i fotballen. Eg er lagleiar for G13-laget som Johan Pettersen trenar, og no får eg oppleve frå innsida kor viktig fotballen er som samfunnsaktør. Noko som sjølvsagt styrkar engasjementet vi i Åsen & Øvrelid har overfor Førde-fotballen, seier Øen og ser at logoen deira er eksponert på svært mange plassar.

-Profilering er sjølvsagt viktig. Også for oss. Det er vanskeleg å måle kor mykje vi til dømes har igjen for å vere ein tydeleg logo på så mange hundre ryggar. Men Førde il Fotball er ein av dei største breiddeklubbane i Norge, og engasjerer ein stor del av innbyggjarane i Sunnfjord. Då skulle det eigentleg berre mangle om ikkje vi som ein stor lokal aktør også engasjerer oss, understrekar Øen og ser at selskapet har dottereselskap i både Ålesund og Molde, Åsen & Øvrelid Nordvest AS i Ålesund og Åsen & Øvrelid Røberg AS i Molde.

Stort selskap

-Vi har om lag 200 tilsette totalt, og har som mål å vere blant dei aller beste i vår bransje både med tanke på kvalitet, lønsemd, berekraft og digitalisering, seier Øen om det som er eitt av dei største entreprenørselskapa på Nordvestlandet.

-I 2022 bikkar selskapet ei omsetting på om lag 750 millionar kroner på dei mange utbyggingsprosjekta vi har, seier Finn Ove Øen og legg til:

-Vi har engasjement mange plassar rundt omkring på Nordvestlandet, og for Førde il Fotball så var det også vi som hadde utbyggjinga av FIL-huset i Hafstadparken. Noko som underbyggjer det faktum at vi har eit tett samarbeid, seier Øen.

Støtt dei

Øen har sjølv vore dagleg leiar i Åsen & Øvrelid sidan 2013, og trur selskapet har hatt samarbeid med Førde-fotballen i lang tid.

-Eg kjenner ikkje akkurat til når vi gjekk inn i Førde-fotballen. Eg veit vi var tungt inne i Førde Volleyballklubb i ein periode, men dei seinare åra har engasjementet vårt vore størst i Førde il Fotball. No har vi akkurat starta forhandlingane om ein ny avtale med Førde-fotballen, og reknar med å ha den på plass om ikkje så lenge. Målet for Åsen & Øvrelid er at vi skal halde vår posisjon og vere eit relevant selskap for folk flest. Og samarbeidet med Førde il Fotball styrkar dette heilt klart, seier Finn Ove Øen om ein av klubbens viktigaste samarbeidspartnerar.

Vi i Førde il Fotball er opptekne av at våre medlemmer også skal støtte våre samarbeidspartnerar. Så sjå etter Åsen & Øvrelid-logoen neste gang du vurderer eit byggeprosjekt!

Åsen & Øvrelid heiar på oss. Støtt Åsen & Øvrelid du også!

Tekst og foto: Stig Roger Eide

Relatert