NY AVTALE MED NYTT BILMERKE

OPUS AS har signert ny samarbeidsavtale med Førde il Fotball, og lanserer samstundes eit heilt nytt
bilmerke i Førde. –Ja, vi er stolte over å forhandle MG frå i dag av, seier Odd Arild Dale.

Opus As inngjekk sin første avtale med Førde-fotballen seinhaustes 2019, rett føre korona-
pandemien slo til for fullt. Dei fekk av den grunn ikkje forventa utteljing av avtalen då mykje av
aktiviteten i Førde-fotball vart kraftig redusert. Men trass ein noko tung oppstart på avtalen, signerte
bilforhandlaren i Førde ein ny treårs-avtale, ut 2025, rett føre jul.
-Ja, dette er vel omtrent som ei julegåve. Både for Førde il Fotball og for oss, ler Odd Arild Dale då
han signerer avtalen.

Ny bil i Førde
Opus-sjefen er på si side nemleg godt nøgd med samarbeidet, og vil gjerne halde fram i minst tre år
til.
-Ja, sjølv om pandemien gjorde at vi ikkje fekk maks ut av den første avtalen, så går vi med glede på
ein ny periode. Førde il Fotball tek samfunnsansvar for svært mange i Førde, og vi ser kor viktig
arbeid som blir lagt ned. Noko vi gjerne vil assosiere oss med, seier Dale og røper samstundes at med
signering av ny avtale med Førde il Fotball, startar dei også opp med å forhandle eit heilt flunkande
nytt bilmerke i bilbyen Førde.
-Det er nok mange som har sett dette MG-merket før på film og slikt. For mange er det nok først og
fremst assosiert med sportsbilar. Førebels forhandlar vi fire modellar, som er meir tilpassa «vanlege
folk», seier Dale og viser stolt fram dei nye modellane MG Marvel, MG 4 og MG 5. I tillegg er også
MG ZS på veg inn til lager.

Populære
-Marvel-modellane er populære og sel svært godt på landsbasis. Den er romsleg og er ein attraktiv el-
SUV med god rekkevidde og 4WD. Dette er ein bil vi forventar å selje mange av, seier Dale og lar
Førde-fotballen sin daglege leiar prøvesitte den nye bilen.
-Vi både håpar og trur at MG, som står for Morris Garage, også vil slå gjennom her i området. På
samme måte som Førde-fotballen markerer seg godt. Derfor er det fint å signere ny treårsavtale med
Førde il Fotball no, seier Dale.

God avtale

Noko Per Øyvind Storevik også er svært glad for:
-Dei tre første åra med OPUS, som den største sponsoren vår på bilsida, har vore utruleg positive.
Dialogen har vore heilt fantastisk, og OPUS sine tilsette har alltid vore problemløysarar når vi har hatt
utfordringar. Dette er ein bilforhandlar i særklasse, og vi er kjempefornøgd med avtalen, seier Per
Øyvind Storevik.
OPUS støttar OSS, så husk å støtte OPUS!

Tekst og foto: Stig Roger Eide

-VI GLEDER OSS TIL EIN NY SESONG

Heilt sidan 2010 har Neumann Bygg AS hatt samarbeidsavtale med Førde il Fotball. –Det er ei glede å vere med å sponse Førde-fotballen, seier Robin Kjær.

Byggevareleverandøren Neumann Bygg AS er ein av våre mest trufaste sponsorar, og har akkurat signert ny samarbeidsavtale med klubben. Ein avtale dagleg leiar Robin Kjær og salssjef Marius Ion Ghiorghita er stolte av.

-Dette er ein god avtale for oss, og det står respekt av at Førde il Fotball tek eit så solid samfunnsansvar for dei yngre gjennom breiddefotballen. Eg trur faktisk ikkje folk flest er klar over kva dette betyr, seier Robin Kjær og er oppteken av at det blir skapt alliansar gjennom samarbeidet med Førde il Fotball.

Tilsette i bedrifta

-Vi opplever at sponsoravtalen er viktig med tanke på relasjonsbygging, og at vi gjennom samarbeidet med Førde il Fotball knytter til oss nye kundar. Vi har dessutan hatt både fotball- og volleyballspelarar tilsette i bedrifta. Og dei har verkeleg bidrege. Det viser at vi meiner noko alvorleg med sponsoratet vårt, seier Kjær om bedrifta som held til på Øyrane og har 12 tilsette.

– 20 prosent av kundane våre er privatkundar, så majoriteten er bedrifter. Vi dekker heile Sunnfjord, heilt til Sognefjorden, og har dessutan ei avdeling i Sogndal. Og med den byggeaktiviteten vi har sett i Førde-området i mange år, så er det ingen tvil om her har vi den tøffaste konkurransen i landet i vår bransje. Og det er ingen tvil om at vi nyt godt av å ha det største varmelageret i Førde. Noko som betyr at mange kundar kan nytte våre produkt samme dag som er er kjøpt, og treng ikkje noko tørketid, fortel leiarane ved Neumann Bygg i Førde.

Store på Vestlandet

Neumann Bygg har totalt 15 varehus rundt omkring i Norge, og er ein av Nord-Europas største leverandørar til bedriftsmarknaden.

-Vi har tre varehus i Bergensområdet, og skal no opprette eit nytt i Drotningsvik på Sotra. Dessutan har vi varehus i Førde og ei avdeling i Sogndal. Så vi dekker store deler av det sentrale Vestland, fortel Kjær og viser til at mellom anna streaming-tårnet på Førde stadion har komme opp som ein konsekvens av samarbeidet med Neuman Bygg.

-Vi har som mål å vere synlege i lokalsamfunnet og støttar både idrett og kultur. Men det er klart at avtalen med Førde il Fotball er den største og viktigaste, seier Kjær og set signaturen sin under ein ny avtale med Førde il Fotball.

STØTT NEUMANN BYGG DU OGSÅ- DEI STØTTAR NEMLEG OSS.

Tekst og foto: Stig Roger Eide

PEPPES ER ALLTID MED PÅ LAGET

Då Peppes Pizza kom til Førde i 2006 vart dei raskt sponsor for Førde il Fotball. No har dei signert ny treårs-kontrakt. – Førde il Fotball er ein viktig samarbeidspartner for oss, seier Arild Romarheim.

Peppes Pizza er Norges mest kjende pizza-kjede, og da Førde kom på «Peppes-kartet» i 2006, kopla eigar og dagleg leiar Arild Romarheim seg raskt saman med Førde il Fotball. Kanskje ikkje så underleg med tanke på at Romarheim sjølv tidlegare var ein habil fotballspelar i Førde.

-Ja, eg har ei fortid som både spelar og trenar. Eg har spelt på både Anga og Førde, og har dessutan hatt trenarjobb både for herrelaget og damelaget til Førde. Så for meg var det heilt naturleg å ha eit tett samarbeid med Førde il Fotball, fortel Romarheim då han vert vitja av klubbens daglege leiar, Per Øyvind Storevik, rett føre jul.

God avtale

-Heilt sidan vi etablerte oss her i Førde, har vi vore sponsorar for Førde il Fotball. Det har vore ein svært god relasjon mellom oss, og vi er glade for at vi no signerer ein ny avtale, seier Romarheim og vert støtta av Per Øyvind Storevik.

-Peppes er ein av våre svært lojale samarbeidspartnerar, og er ei solid merkevare. Både nasjonalt og lokalt. Vi merkar det spesielt når vi har vitjande lag i Førde, og dei etterspør pizza. Då er ønsket alltid Peppes Pizza, seier Storevik og ser at klubben også elles nyttar samarbeidspartneren ved dei fleste av sine arrangement.

-Det er klart at gjennom eit år med mange store arrangement og mange tilreisande, så er det mange som tek turen til Peppes Pizza. Eller eventuelt bestiller pizza, seier han.

Mange pizzaer

Og Romarheim sjølv er den første til å understreka at dei gjennom fotballen har fått eit solid fundament i regionen.

-Dette har vore ein svært god avtale for oss, og det er klart at når det til dømes er Førde Cup innandørs, så er det hektisk her nede. Då må vi verkeleg stå på for å serve alle som vil ha Peppes Pizza, seier Romarheim og viser til at dei sist sesong merka at det var mange lag som hadde lang reiseveg.

-Dei åra Førde var i Kretsligaen, så gjekk det sjølvsagt ikkje så mykje pizza på kampdagane. Men når Førde spelar mot lag frå andre deler av Norge, så opplever vi svært ofte at dei vil ha våre pizzaer. Og då er jo Førde også på det nivået dei normalt høyrer heime, seier Romarheim som sjølv spelte då Førde var i 2. divisjon mot lag frå Austlandet.

Mange i klubben

-Det er klart at dei beste laga i klubben er viktige for oss. Men Førde il Fotball er uansett først og fremst ein breiddeklubb med svært mange aldersbestemte lag. Og vi er svært glade for at så mange i Førde-samfunnet nyttar seg av oss. Og det er kanskje på dette området at marknadsføringa vi opplever gjennom fotballen er viktig, seier Romarheim før han signerer ny treårsavtale med Førde il Fotball.

-No har vi vore med i 16 år, og går med glede på ein ny periode. Dette er ein av dei beste avtalane vi har, seier Romarheim og garanterer pizzaer til alle fotballglade også dei komande sesongane.

 Så tenk Peppes neste gang du skal ha pizza, du også.

Dei støttar oss, og vi støttar dei!

Tekst og foto: Stig Roger Eide

MINNEORD

Vår trufaste eldsjel, Svein Peder Rundereim, døydde 6.desember i ein alder av 53 år.

Førde il Fotball takkar Svein Peder for hans unike innsats for fotballen i mange, mange år. Først som trufast sjåfør, kampvert og anna i barne- og ungdomsfotballen for den eldste sonen Lars Jørgen. Seinare som ein av dei sentrale i arbeidet med Førde Cup. Som utdanna kokk, og mange år tilsett ved UWC på Hauglandssenteret, vart dette også hans oppgåver i mange år under Førde cup. Ein jobb han gjorde på ein framifrå måte.

Svein Peder var alltid lett å be, og han var alltid positiv til å ta i eit tak. Noko svært mange i Førde-samfunnet har fått oppleve. Han stilte opp med glede for å glede andre. Til og med under hans alvorlege kreftsjukdom sist haust gav han melding til klubben om at han gjerne ville vere med på årets Førde Cup i november viss han var i form. Noko han dessverre ikkje var i stand til.

I Svein Peder har Førde il Fotball mista ein av sine trufaste eldsjeler og patriotar. Ein mann som aldri tok ordet «nei» i sin munn, og som uansett tok eit tak viss han vart spurt. Ein stillfarande, hjelpsam og positiv person har reist frå oss. Førde il Fotball takkar for den innsatsen Svein Peder har gjort og lyser fred over hans minne.

Han vart gravlagt på Blomereina i Førde torsdag 15. desember.

Tekst: Stig Roger Eide/Foto: Privat

-VI VIL GJERNE STØTTE LOKALT

Norengros er ei landsdekkjande kjede og er Norges største leverandør av forbruksvarer til offentleg og privat sektor.

Det er sikkert ikkje alle som har teke turen innom Norengros K.J.Brusdal sine lokale på Øyrane i Førde. I dei tidlegare Europris-lokala etablerte Norengros seg i 2018, og storleverandøren av diverse forbruksvarer har dei siste to åra vore sponsor av Førde-fotballen.

–Vi håpar at samarbeidet med Førde il Fotball vil gjere oss meir kjent, seier butikkleiar Lillian Norevik og held fram:

-Heilt sidan Norengros K.J.Brusdal vart etablert i 1988 har dei støtta lokal aktivitet. Bedrifta har 110 tilsette med hovudkontor og lager i Arna utanfor Bergen, men har butikkar på Stord, Sotra og Førde i tillegg, fortel Lillian Norevik då Førde-patrioten stikk innom den store butikken på Øyrane.

Enormt utval

-Ja, eg trur dei fleste som tek turen innom vil bli overraska over alt vi har i butikken. Her kan både private og bedrifter sikre seg det dei treng, seier Norevik og fortel at dei fører det meste innan kontor- og datarekvisita, emballasje, medisinske forbruksvarer, storhushaldning samt møbler og inventar.

-Det er nesten umogleg å fortelje kva vi IKKJE har, ler Norevik som saman med Tor Mario Auran og Hans Gjesdal Eikås stiller opp til fotografering utanfor butikken.

Miljøvenleg

Auran er på si side miljø- og berekraftansvarleg i Norengros, og er oppteken av korleis dei skal opptre så miljøvenleg som mogleg.

-Vi selger forbruksvarer, og mykje av dette er eingongsprodukt. Då er det viktig at mesteparten av dette er miljøvenleg og kan gjenvinnast. Dette er noko vi jobbar veldig mykje med. Ikkje minst blir dette aktualisert gjennom den nye kjeldesorteringslova som kjem over nyttår, fortel Auran og understrekar at svært mange av dei produkta som Norengros fører er miljømerka.

Under Bergen Næringsråd sin årsmiddag vann Norengros KJ Brusdal «Bærekraftprisen».

-Det var utruleg kjekt, og er først og fremst ei anerkjenning av mange strategiske val og store investeringar som våre eigarar Ruth Brusdal og Sissel Brusdal Solhaug har teke dei fem-seks siste åra, fortel Auran og viser også til at dei tilsette gjev kundane råd om dette arbeidet.

Satsar på Førde

I tillegg til Førde il Fotball, så har Norengros KJ Brusdal også eit samarbeid med Sogndal Fotball.

-Det var viktig for oss å velje ut ein organisasjon som har fokus på breidde og som aktivt tek eit samfunnsansvar, seier Norevik.

Ho fortel at i tillegg til seg sjølv og Hans Gjesdal Eikås, så er Thomas Løseth tilsett i bedrifta. Frå 1. februar vil dessutan Stephan Pedersen bli tilsett som salskonsulent. Noko som betyr at han vil få eit ekstra ansvar overfor bedriftsmarknaden.

Ta turen innom Norengros du også, og set pris på at dei støttar oss!

Tekst og foto: Stig Roger Eide

DETTE ER DEN NYE TRENAREN

Torsdag kveld vart det klart at Johan Pettersen blir den nye trenaren for Førde il Fotball sitt damelag i 3. divisjon. –Dette er noko eg verkeleg ser fram til, sa trenaren då han vart presentert.

Johan Pettersen har lang fartstid i Førde-fotballen, og har sidan han kom til Sunnfjord i 2007 hatt fleire trenarjobbar i klubben.

-Ja, eg har trent diverse lag, alt frå aldersbestemte lag til seniorlag. Med begge kjønn. Dessutan har eg hatt sone- og kretslag, slik at eg kjenner nokre av spelarane i denne gruppa også, kunne nyetrenaren fortelje i sin innleiingstale til dei 25 spelarane som møtte opp i Hafstadparken torsdag kveld.

Masse treningar

-Eg har fått fortalt frå den tidlegare trenaren, Bjørn Totland, at dette er ein svært treningsvilleg gjeng. Noko som kanskje er det absolutt viktigaste i mine auge. For det blir masse treningar framover, og vi skal klare å kombinere både det å ha det kjekt med å vere seriøse. For når vi er på trening, så skal vi legge alt anna til sides, fortalde Pettersen som opphaveleg er frå Bodø.

-Men med så mange år i Førde, så er eg nok på veg til å bli ein førdianar. Eg er iallfall Førde-patriot, sa Pettersen som i det sivile liv jobbar i Konfliktrådet.

I januar

-No skal vi ha juleferie, men i midten av januar startar vi opp for fullt. Det blir i utgangspunktet tre treningar i veka, og det skal vere treningar med mykje trøkk og tempo i. Og mesteparten av det vi skal halde på med er kamprelatert, så det blir mykje fotball og konkurransar i øktene, lova Pettersen.

Han har UEFA B-lisens som trenar, og får med seg Terje Norevik som assistenttrenar det komande året.

-Dessutan skal eg vere assistenttrenar for eit G13-lag komande sesong, så eg blir nok å sjå i Hafstadparken omtrent kvar einaste kveld. Men dette er noko eg elskar, sa Pettersen før han tok runden rundt for å slå av ein prat med kvar einskild damespelar.

I 2022-sesongen vann Førde 3.divisjon for kvinner i Sogn og Fjordane, og til våren er planen at det skal bli spelt ein enkel serie med om lag 10 lag i 3. divisjon i «gamlefylket». Til hausten skal det bli spelt ein «toppa» serie med seks lag, fire frå Hordaland og minst eit lag frå Sogn og Fjordane. Gjennom kvalifisering skal det også vere sjanse for at Sogn og Fjordane får med nok eit lag.

Tekst og foto: Stig Roger Eide

NO HAR DEI FLYTTA INN I NYE LOKALE

Heilt sidan midten av 1980-talet har Farsund-brørne vore viktige støttespelarar i Førde-fotballen gjennom familiebedrifta Farsund Bygg. Og sjølv om dei no har flytta selskapet Farsund Flis inn i nye lokale, så er engasjementet for Førde-fotballen like sterkt.

-Vi er tre brør som er inne på eigarsida i selskapet Farsund Flis. Dette selskapet vart etablert i 2013, då i lokala til XL Farsund Bygg. Så når XL Farsund Bygg i januar i år vart seld til Optimera/Montér måtte vi finne nye lokale til Farsund Flis. Då flytta vi nokre hundre meter lenger vest, og held no til i Sanderplassen 10, rett bak Berge & Co. Her flytta vi inn i midten av september, fortel Leif Odde Farsund, som er den einaste av brørne som er tilsett i Farsund Flis.

Tre som eig

-Ja, brørne mine Tore og Frode er inne på eigarsida i Farsund Flis, men jobbar på andre område. I dette selskapet er vi tre tilsette, og både Ole Henrik Gulliksen og Mariann Flo har som meg hatt eit sterkt engasjement for Førde il Fotball i mange år, fortel Leif Odde Farsund som også i mange år har vore trenar for aldersbestemte lag i klubben.

-Ja, eg kom inn i Førde-fotballen tidleg på 1980-talet, så det nærmar seg snart 40 år, smiler Leif Odde Farsund i samband med at han torsdag ettermiddag signerte ny kontrakt med Førde il Fotball.

-Sjølv er eg ofte på kamp på Førde stadion, og set utruleg stor pris på å vere på stadion for å sjå lokal fotball. Og som Førde-firma føler eg det er både riktig og viktig å støtte opp om den lokale klubben, seier Leif Odde Farsund.

Størst på flis

Selskapet Farsund Flis har ei årsomsetting på 12-13 millionar, og er det selskapet i denne bransjen i Sogn og Fjordane som har størst utval på lagerført flis.

-Vi leverer flis til store delar av Norge, og har mange faste kundar på strekninga Ørsta-Stord i Vestland fylke. Og vi er så vidt i startgropa for dette selskapet, og har berre så vidt komme oss inn i dei nye lokala våre på Sanderplassen, smiler Leif Odde Farsund og inviterer interesserte til å stikke innom utsalet.

-Eg trur nemleg vi skal kunne hjelpe dei fleste på dette området, og mest sannsynleg har vi akkurat dit ønske på lageret i nabobygget vårt, smiler Leif Odde Farsund og tek Per Øyvind Storevik i handa etter at signaturen er sett på kontrakten.

Skal du ha flis i samband med byggeprosjekt, så veit du kven som har utvalet!

Tekst og foto: Stig Roger Eide

-VI VIL GJERNE VERE MED VIDARE

Onsdag ettermiddag signerte Finn Ove Øen i Åsen & Øvrelid ny samarbeidsavtale med Førde il Fotball. –Dette er ein ny og betre avtale, seier han.

Entreprenør-selskapet Åsen & Øvrelid er ein trufast og lojal samarbeidspartner med Førde il Fotball. Heilt sidan på midten av 1990-talet har dei hatt ei eller anna form for avtale med klubben.

Sterk posisjon

-Dei siste 20 åra har avtalane blitt meir formaliserte, og i dag kan vi signere ein ny og betre toårsavtale, fortel Per Øyvind Storevik. I desse dagar jobbar klubbens daglege leiar med å sikre seg samarbeidspartnerar med tanke på dei komande sesongane.

-Det er snakk om å forlengje kontrakter, og det er snakk om å etablere nye kontraktar med nye bedrifter. Over alt blir eg møtt positivt med tanke på å samarbeide med oss. Det er tydeleg at Førde il Fotball har ein sterk posisjon i lokalsamfunnet, seier Storevik og vert støtta av den daglege leiaren Finn Ove Øen i Åsen & Øvrelid.

Per Øyvind Storevik og Finn Ove Øen etter signeringa av ny kontrakt.

Fotball er viktig

-Vi ser kor viktig fotballen er som samfunnsaktør, og dette styrkjar vårt engasjement overfor Førde-fotballen. Vi har eit mål om å halde vår posisjon som eit av dei største entreprenørselskapa på Nordvestlandet. Vi vil vere eit relevant selskap for folk flest. Noko denne nye samarbeidsavtalen vi har med Førde il Fotball underbyggjar, seier Øen om avtalen dei i dag sette signaturane sine under.

Merk deg derfor logoen til Åsen & Øvrelid neste gong du vurderer eit byggeprosjekt.

Dei heiar på oss, og vi heiar på dei!

Tekst og foto: Stig Roger Eide